NSL logo NSL banner Right Logo
 
  Mới Trong Tháng
  Cộng Đồng NSL
  T́m Bạn Học Cũ
  Vườn Thơ Văn
  Tâm T́nh NSL
  Liên Kết
  Đóng Góp Ư Kiến

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG NGÔ SĨ LIÊN

. Tiểu Sử Tiến Sĩ Ngô Sĩ Liên
. Lịch Sử Trường Ngô Sĩ Liên
. Ngô Sĩ Liên Ngày Nay
. Hành Khúc Ngô Sĩ Liên


TIỂU SỬ TIẾN  SĨ NGÔ SĨ LIÊN:

Ngô Sĩ Liên là nhà sử học thế kỷ XV (không rơ năm sinh và năm mất, chỉ biết ông thọ 98 tuổi). Ông là người làng Chúc Lư, huyện Chương Đức (nay là xă Chúc Sơn huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây). Ông đă từng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428), đỗ Tiến Sĩ khoa Nhâm Tuất năm Bảo Đại thứ 3 (1442) đời Lê Thánh Tông.

Dưới triều Lê, Ngô Sĩ Liên giữ chức Đô Ngự Sử đời Lê Thánh Tông (1443-1459), rồi Lê Bộ Hữu Thị Lang, Triều Lê liệt đại phu, kiêm quốc tử giám tư nghiệp, kiêm Sử quan tu soạn đời Lê Thánh Tông (1460-1497) Ông hoạt động trong 2 cơ quan chuyên trách về văn hóa và giáo dục là Quốc Tử Giám và Quốc Sử viện. Năm 1497, Lê Thánh Tông "sai sử quan tu soạn Ngô Sĩ Liên soạn Đại Việt sử kư toàn thư, 15 quyển" Đại Việt sử kư toàn thư là bộ chính sử Việt Nam làm theo lối biên niên, viết bằng chữ Hán, do Ngô Sĩ Liên biên soạn trên cơ sở chỉnh lư và bổ sung hai bộ chính sử "Đại Việt Sử kư" (1272) của Lê Văn Hưu và "Sử kư tục biên" (1455) của Phan Phu Tiên.

Trong Đại Việt Sử kư toàn thư Ngô Sĩ Liên đă viết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với tinh thần tự hào dân tộc:

" ... Phương Bắc tuy lớn mạnh nhưng không thể ddè nén được phương Nam, xem ngay như thời (tiền) Lê, Lư, Trần thỉ biết ... Thành Chúa (Lê Thái Tổ) lấy nghĩa mà đánh, lấy nhân mà dẹp, non sông được đổi mới, nhật nguyệt sáng ngời, nhân dân được yên, nước nhà được trị là v́ trên dưới một ḷng vậy ..."

Như vậy Ngô Sĩ Liên là người kế thừa được sự nghiệp của các tiên hiền như Trần Tấn, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên và ông cũng là người mở đường cho các sứ thần như Phạm Công Trứ, Dương Mao, Hồ Sĩ Dương ... say này. Ngô Sĩ Liên thật xứng đáng với bốn chữ "Kế Văng Khai Lai". Ông là nhà sử học đă có những cống hiến to lớn trong việc biên khảo chính sử cho nước nhà.


SỰ H̀NH THÀNH CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC NGÔ SĨ LIÊN

Trường Trung Học Cơ Sở Ngô Sĩ Liên được thành lập năm 1954, trước đây là trường làng thuộc xă Tân Sơn Ḥa, tỉnh Gia Định. Năm 1969, để giải quyết t́nh trạng một số đông học sinh không đủ điểm trung b́nh phải bỏ học giữa chừng, Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Ḥa đă phải ban hành một quyết định mở thêm trường lớp để thu nhận thêm số học sinh vào lớp 6. Trong giải pháp này, trường Tiểu Học Tân Sơn Ḥa, đă mở thêm sáu lớp 6; và cũng kể từ ngày trường có danh xưng là Trung Tiểu Học Tân Sơn Ḥa.

Năm học 1970-1971 việc thi tuyển vào lớp 6 lại phải mở như thường, và số học sinh được thu nhận vào không quá 10%. Nhưng đến năm kế tiếp đó số lớp tăng, số học sinh tăng, cấp lớp tăng nên vấn đề điều hành trường phải có sự thay đổi cho phù hợp với sự gia tăng của phần trung học về mọi mặt.

Do đó khoảng năm 1972, Bộ Giáo Dục đă làm một sự sửa đổi cho các trường Trung Tiểu Học là tách riêng việc điều hành hai phần Trung và Tiểu Học ra làm hai với hai ban Giám Đốc khác nhau nhưng vẫn chung một cơ sở.

* Phần tiểu học th́ được gọi là Tiểu Học Tân Sơn Ḥa hoạt động vào buổi sáng.

* Phần trung học th́ được gọi là Trung Học Tân Sơn Ḥa, hoạt động vào buổi chiều.

Sau khi phân sự điều hành đă được tách rời, th́ danh xưng của phần Trung Học phải được sửa đổi, và tên một sử gia thời Hậu Lê, là Ngô Sĩ Liên đă được chọn và chấp nhận bởi Bộ Giáo Dục. Do đó, danh xưng mới của trường là Trung Học Đệ Nhị Cấp Ngô Sĩ Liên.

 Lời Ngỏ | Tin Tức | Lịch Sử | Danh Sách | H́nh Ảnh | Ban Biên Tập
Mới | Cộng Đồng NSL | T́m Bạn | Vườn Thơ | Tâm T́nh | Liên Kết | Ư Kiến


 
Thực hiện bởi Ban Biên Tập Nối Ṿng Tay NSL
Mọi chi tiết email tới BBT: BanBienTap@ngosilien.org